Klachtenregeling

Mocht jij ergens ontevreden over zijn, hoop ik natuurlijk dat je dit in een zo vroeg mogelijk stadium met mij bespreekt. Ik sta open voor feedback en zal altijd proberen goed naar je te luisteren om samen met jou een mogelijke oplossing te zoeken.

Als dit voor jou niet tot een oplossing leidt, kun je jouw klacht melden bij de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging SBLP waar ik bij aangesloten ben. Je kunt hiervoor mailen naar vertrouwenspersoon@sblp.nl.

De SBLP heeft een aantal stappen op een rij gezet om jouw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Zie hiervoor het klachtenreglement van de SBLP:  sblp.nl/klachtenreglement.